VIZIUNEA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “HELLO KIDS” INVESTIND IN COPII, INVESTIM IN VIITOR!

   Gradinita cu program normal si prelungit “Hello Kids” își propune ca fiecare copil să performeze standardele educaționale, la nivel mediu și ridicat, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stimă de sine și respect pentru aproapele său.

  MISIUNEA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT “HELLO KIDS”

   Misiunea Gradinitei cu program normal si prelungit “Hello Kids” este de a crea un mediu cald și stimulativ, în care fiecare copil să fie încurajat să-și dezvolte talentele și aptitudinile sale, și să fie pregătit din punct de vedere intelectual, social, fizic, iar emoţional să se integreze în realitatea complexă.

   Misiunea noastră se bazează pe următoarele principii:

 •  Învățarea eficientă se realizează atunci când copilul se simte în siguranță, este fericit și apreciat;
 •  Procesul de învățare se desfășoară în condiții optime atunci când fiecare copil se implică activ;
 •  În procesul de învățare trebuie luate în considerare tipurile de inteligență diferite, iar conținutul adaptat stilului de învățare al copilului. Un rol deosebit trebuie să-l aibă dezvoltarea inteligenței emoționale;
 •  Respectul pentru sine și pentru ceilalți este esențial într-o societate civilizată;
 •  Cunoașterea și utilizarea tehnologiei moderne este importantă pentru integrarea în lumea prezentă și viitoare;
 •  Părinții constituie o parte integrantă în educația copilului, legatura dintre grădiniță și familie influențeaza pozitiv procesul de învățare.

  Cultura organizationala a Gradinitei cu program normal si prelungit “Hello Kids”

   Cultura organizațională reprezintă „un complex specific de valori, credințe conducătoare, reprezentări, înțelesuri, căi de gândire neîmpărtăşite de membrii unei organizații, care determină modurile In care aceştia se vor comporta In interiorul şi in afara organizației respective şi care sunt transmise noilor membri drept corecte“. (S. Iosifescu„ Management educațional pentru instituțiile de Invățământ“, Bucureşti, 2001).

   Cultura organizațională este mediul intern care caracterizează fiecare organizatie, In care acționează şi se dezvoltă grupurile şi fiecare individ In parte şi care determină comportamentul/atitudinile ce conduc la eficienta organizatiei respective.

   „Cultura organizațională este personalitatea unei organizații”, (McNamara 1997). Cultura organizațională a grădiniței noastre este influențată de fiecare dintre componentele menționate mai jos, dar mai ales de modul cum aceste componente relaționează cu factorii mediului extern, dar şi Intre ele.

   Cultura organizationala a Gradinitei cu program normal si prelungit "Hello Kids" este caracterizata printr-un etos profesional. Valorile dominante sunt: egalitate, cooperare, respect reciproc, atasamentul fata de copii, profesionalism, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinta de afirmare.

   Conducerea gradinitei a elaborat Regulamentul de ordine interioara, pe baza prioritatilor acordate strategiilor si politicilor de dezvoltare institutionala la nivelul sistemului si al unitatii de invatamant.

   In ceea ce priveste climatul organizatiei, am putea spune ca este un climat deschis, caracterizat prin dinamism si grad inalt de angajare a membrilor institutiei prescolare. Este un climat stimulativ care ofera satisfactii, relatiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect si de sprijin reciproc.

   Doamna directoare este deschisa si asculta sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente si sincere la adresa acestora, le aprecieaza competenta, le ofera o larga autonomie si doreste sa le ajute, unele dintre ele fiind la inceput de cariera.

   Toate acestea se reflecta pozitiv in activitatea instructiv educativa si in conduita cadrelor didactice. Cadrele didactice aplica Curriculum-ul, manifestand dorinta de formare continua si perfectionare.

   Rezultatele obtinute ne determina sa afirmam ca unitatea noastra de invatamant a parcurs un proces de integrare in cultura organizationala ca model de gandire si comportament s-a dezvoltat in timp.

   Subliniem:

 • comportamentul membrilor unitatii s-a format atat pe baza normelor stabilite in Regulamentul de functionare al Gradinitei cu program normal si prelungit "Hello Kids", cat si prin valorificarea particularitatilor individuale si al nivelului individual de cultura;
 • s-a abordat un management participativ, care a stimulat comunicarea si reconsiderarea relatiei dintre adulti si copii;
 • au fost exersate atitudinile positive fata de schimbare, reusind diminuarea stereotipurilor culturale si prejudecatilor, prin deschiderea spre initiativa si comunicare;
 • la nivelul culturii profesionale, se apreciaza tendinte de formare specializata.

   Apreciind ca dezvoltarea culturii organizationale sta la baza si determina, pentru viitor, cultura calitatii in educatie, am stabilit ca directii de actiune urmatoarele:

 • prioritatea absoluta a copilului pentru dezvoltarea normala;

 • responsabilitate fata de serviciile prestate fata de beneficiari;
 • cresterea calitatii in educatie, prin tratarea cu demnitate si respect a oamenilor;
 • asigurarea calitatii in educatie, prin control flexibil, de la foarte strict la foarte relaxat.

   Modelul educaţiei pentru dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a individului încurajează, ca strategii de lucru, învăţarea prin descoperire şi crearea unor motivaţii puternice pentru succes şi reuşită şcolară. Grădiniţei cu program normal si prelungit "Hello Kids" îi sunt specifice atenţia dirijată către fiecare preşcolar, tratarea diferenţiată, monitorizarea atentă a progresului şi a stării de sănătate. Programul grădiniţei încurajează învăţarea limbilor străine, a limbii engleze şi derularea altor activităţi extracurriculare care să stimuleze aptitudinile individuale: arte martiale, pian/canto, zumba ,cursuri inot.Specific grădiniţei este feed-back-ul atent şi constant către părinţi, cu informaţii la sfârşit de săptămână despre progresul fiecărui copil. Acestea se transmit prin fişe-tip de înregistrare ritmică a progresului, prin discuţii cu familiile, prin setul de fişe adăugate portofoliului individual la finalul fiecărei săptămâni, semestru sau an. Fiecare copil beneficiază de recomandări pentru direcţiile de dezvoltare a aptitudinilor sau intereselor.

   Pentru înţelegerea relaţiilor complexe ale unitatii de invatamant - Gradinita cu program normal si prelungit “Hello Kids”, ca parte integrantă a realităţii socio-economice, trebuie cunoscute şi accentuate finalităţile categoriilor sociale implicate din punct de vedere educaţional:

    PĂRINŢII - sunt interesaţi de formarea şi dezvoltarea la copii a capacităţilor intelectuale, civice şi afective necesare integrării socio-economice şi europene.
   COPIII - dispun de un potențial creativ care, prin intermediul gradinitei, este dezvoltat și încurajat. De asemenea, copiii sunt motivați pentru însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a competentelor, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, dezvoltare personală armonioasă.
   CADRE DIDACTICE - își doresc crearea unui mediu favorabil actului educaţional, care să permită dezvoltarea unei cariere, cu accent pe formarea continuă, în condiţiile unui trai decent.
   COMUNITATEA LOCALĂ - un element care să dea dovadă de profesionalism, flexibilitate şi suport în formarea şi dezvoltarea generaţiei de mâine, în strânsă concordanţă cu cerinţele societăţii în condiţiile integrării europene.